Spring naar content

Congres Arbeidsmigranten ‘Twee jaar na Roemer en dan..?’

De Rijtuigenloods in Amersfoort | 12:00 - 17:00

Beste genodigde,

Graag nodigen wij u uit op donderdag 12 mei om 10:00 uur voor het congres ‘Twee jaar na Roemer en dan..?’ in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Het congres wordt georganiseerd door het IPA team in samenwerking met de VNG, het Expertisecentrum Flexwonen en andere partners.

Tijdens het congres laten we zien hoe ver we nu zijn met het uitvoeren van de aanbevelingen van het rapport ‘Geen Tweederangsburgers’ en wat de volgende stappen zijn. Dat doen wij samen met vertegenwoordigers van ministeries, gemeenten, provincies, vakbonden, werkgevers, brancheorganisaties, uitzendbureaus, huisvesters, inspectiediensten en niet in de laatste plaats, arbeidsmigranten. We laten ons deze dag inspireren door successen en voorbeelden uit de praktijk.

Programma
Het belooft een inspirerend congres te worden met o.a. Marcia Luyten als dagvoorzitter, Karien van Gennip (minister van SZW), Emile Roemer, Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW), Tuur Elzinga (voorzitter FNV), Antoin Scholten (burgemeester van Venlo), Sieto de Leeuw (voorzitter ABU), Petra Bolster (FNV-bestuur, internationale arbeidsmarkt), Erik Ronnes (gedeputeerde Ruimte & Wonen Noord-Brabant), Willem Weggeman (directeur Homeflex), Hans Ton (directeur Wonen, ministerie BZK), Rob van Lint (bestuurlijk aanjager IPA, ABD). U kunt deelnemen aan leerzame workshops en een inspiratiemarkt bezoeken. Tijdens de lunch en de Netwerkborrel is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen.

09:00 – 10:00 uur      Inloop
10:00 – 11:30 uur      Plenair
11:30 – 12:00 uur      Pauze
12:00 – 13:00 uur      Workshop ronde 1
13:00 – 14:30 uur      Lunch en inspiratiemarkt
14:30 – 15:30 uur      Workshop ronde 2
15:30 – 16:15 uur      Afsluiting
16:15 – 17:00 uur      Netwerkborrel

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor het congres en inschrijven voor twee workshops. Deelname is op volgorde van aanmelding. Daarbij maken we het voorbehoud dat de samenstelling van de deelnemers een goede afspiegeling wordt van de betrokken partijen.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de organisatie van dit evenement via: congresarbeidsmigranten@minszw.nl

Met vriendelijke groet,

Stan Kaatee
Directeur-Generaal Werk
Ministerie van SZW