Spring naar content

Congres ‘Corona lessen van de straat’

Het Huis Utrecht, Utrecht | 13:00 - 17:00
  • Wat zijn de gevolgen van Corona voor dakloze mensen?
  • Neemt dakloosheid toe door Corona?
  • Hoe moeten opvang en medische zorg voor dakloze mensen er uitzien tijdens een pandemie?

Over deze vragen gaat het door ZonMw gefinancierde project “Corona en Dakloosheid”, dat de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen, samen met onder andere de Nederlandse Straatdokters Groep heeft uitgevoerd. In dit project onderzochten wij samen met alle betrokkenen welke invloed Corona heeft op dakloze mensen en medewerkers, en hoe de organisatie van de opvang en zowel de medische als sociale zorg beter ingericht kunnen worden in de toekomst bij (mogelijk) een volgende crisis. Op basis hiervan hebben we aanbevelingen ontwikkeld voor landelijk en gemeentelijk beleid en voor professionals.

Graag delen wij wat we geleerd hebben in het project. Daarom organiseren we op 19 april a.s. een afsluitend symposium “Corona lessen van de straat” in Utrecht voor zorg- en opvangprofessionals, beleidsmedewerkers, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en andere geïnteresseerden. Aan het congres zijn geen kosten verbonden.

Meld je hier aan!