Spring naar content

Congres Samen werken aan prettig wonen

online | 14:00 - 17:00

De samenwerking tussen gemeenten, verhuurders, projectontwikkelaars, zorg- en welzijnspartijen en andere instanties levert een belangrijke bijdrage aan het prettig wonen in ons land. Om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen hun rol kunnen blijven spelen, is het verder ontwikkelen van samenwerking essentieel. De opgave dat zoveel mogelijk mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen vormt een extra opgave voor zowel de volkshuisvesting als de sectoren zorg en welzijn. Tijdens het congres ‘Samen zorgen voor prettig wonen’ komen alle aspecten hiervan op inspirerende wijze aan bod. Het congres gaat specifiek over samenwerking rondom sociale huisvesting in Nederland.

Het online congres vindt plaats op donderdag 20 mei 2021 van 14.00 – 17.00 uur. Het congres wordt georganiseerd door Aedes, Ministerie van BZK, VNG, Woonbond. Valente levert een bijdrage aan dit congres.

Voor informatie en aanmelden, klik hier.