Spring naar content

Consultatie kwaliteitskader en themanetwerk forensische zorg

online | 09:00 - 12:00

In het jaarplan 2021 van Valente staan de doelstellingen voor het themanetwerk forensische zorg. Professionals zijn al betrokken via de deelname aan werkgroepen met als doel deskundigheidsbevordering, kwaliteitsverbetering of de toegang tot voldoende financiële middelen. We geven nu ook invulling aan een themanetwerk op bestuurlijk niveau. 

Q-Consult kreeg vanuit het Programma Forensische Zorg de opdracht om te komen met een kwaliteitskader voor de FZ. Begin november wordt een versie vastgesteld die in consultatie gaat bij de betrokken stakeholders.  

We combineren de consultatie over het kwaliteitskader forensische zorg met de eerste bijeenkomst van ons bestuurlijke themanetwerk forensische zorg van Valente.

Het programma van deze videoconferentie is als volgt:

09.00 – 09.10    Welkom en mededelingen

09.10 – 10.50    Consultatie door Q-Consult

10.50 – 11.00    Pauze

11.00 – 12.00     Netwerkbijeenkomst voor bestuurders:

  • Netwerkthema’s
  • Organisatie van het themanetwerk
  • Conclusies, afspraken en sluiting

Je kunt je met dit aanmeldingsformulier opgeven voor de gehele bijeenkomst, of voor een deel ervan. Noteer je alvast de datum en tijd in je agenda? We sturen in de week voorafgaand de agenda en een vergaderlink.

Neem bij vragen/opmerkingen contact op met tonny.vanhensbergen@valente.nl of 06 15 21 90 60.