Spring naar content

Dag van de Forensische Zorg

De Fabrique in Utrecht | 09:30 - 19:30

Save the date en draag bij aan het programma!
Tijdens de dag ontmoet je collega’s uit het hele land om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Buitengewoon forensisch
Het thema Buitengewoon forensisch is breed toepasbaar en sluit aan bij de actualiteit en de ontwikkelingen in de forensische zorg rond kwaliteit. Buitengewoon kan zowel aan de kwaliteit van de forensische zorg gerelateerd worden als aan de doelgroep en maakt een verbinding met ‘buiten’ en ‘binnen’ de netwerken en de keten van de forensische zorg.

We focussen op innovatie en ontwikkeling: het kwaliteitskader brengt nieuw kwaliteitsdenken met zich mee. Het continue ontwikkelen van de kwaliteit in de zorg wordt daarmee gestimuleerd. We staan stil bij de (technologische) vernieuwing die de komende tijd een belangrijke rol gaat spelen voor de kwaliteit maar zich ook moet verhouden tot de standaarden over hoogwaardige forensische zorg.

Deelthema’s
Om het deelsessieprogramma enigszins te kunnen structuren, deelt jet EFP de sessies in aan de hand van zes deelthema’s. De deelsessies sluiten aan bij één van deze thema’s. De thema’s zijn in lijn met de pijlers van het kwaliteitskader. Zo zijn de thema’s herkenbaar en sluiten ze aan bij het in de praktijk brengen en ontwikkelen van het kwaliteitskader.

Programma (tijden onder voorbehoud)
09.30 – 10.30 uur inloop, registratie en ervaringsterras
10.30 – 11.15 uur plenaire opening
11.30 – 18.00 uur deelsessies en ervaringsterras (van 12.30 tot 13.30 uur lunch)
18.15 – 18.45 uur plenaire afsluiting
18.45 – 19.30 uur borrel en ervaringsterras

Programma onderdeel indienen t/m 17 februari
Organiseer je weer mee? Hier kun je een eigen voorstel voor een onderdeel van het programma indienen. De voorstellen worden beoordeeld door de programmaraad. Deel je ideeën en save the date!

Aanmelden
Aanmelden is hier mogelijk.

Meer informatie
Meer informatie vind je hier.