Spring naar content

Divosa bijeenkomst over briefadressen

Koningin Wilhelminalaan 5 3527 LA Utrecht, 3527 LA Utrecht | 10:00 - 13:00

Tijdens deze Divosa Vrijdag wordt ingegaan op de wetswijziging in de Wet basisregistratie personen (BRP), die op 1 januari 2022 ingaat. De wetswijziging daagt gemeenten uit om (opnieuw) te kijken naar hun proces rond het verstrekken van briefadressen en het voorkomen van dakloosheid.

En dat is belangrijk, want het aantal dakloze mensen in Nederland stijgt al jaren. Dakloosheid heeft forse en langdurige consequenties op meerdere leefgebieden. Het niet verstrekken van een briefadres door de gemeente is één van de oorzaken voor dakloosheid, blijkt uit onderzoek van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de Nationale Ombudsman.

Ook komt het regelmatig voor dat mensen die al dak- of thuisloos zijn, niet zijn ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) of uitgeschreven (dreigen te) worden. Gevolg is vaak dat mensen in een kwetsbare situatie niet de zorg en voorzieningen kunnen aanvragen die zij nodig hebben. Een briefadres is dan een noodzakelijke eerste stap in de richting van herstel.

Kortom, een briefadres kan zowel een oorzaak als een oplossing zijn voor dakloosheid.

Wetswijziging

Mede daarom vindt er een wetswijziging plaats in de Wet basisregistratie personen (BRP). Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten verplicht om alle mensen die rechtmatig in de gemeente verblijven in te schrijven in de BRP.

Hoe zit het met de samenwerking tussen de afdelingen Burgerzaken, Werk en inkomen en Wmo? En hoe geeft de gemeente de samenwerking vorm met maatschappelijke partners zoals de daklozenopvang of hulpverlening?

Wat gaan we doen?

Tijdens de bijeenkomst vertellen verschillende gemeenten die hierin vooroplopen over hun ervaringen en proces rond (het verstrekken van) briefadressen. Divosa werkt op verzoek van de ministeries van VWS en BZK aan een handreiking voor gemeenten, waarin opties voor de samenwerking staan uitgewerkt.

Voor meer informatie, programma en aanmelden, kijk hier.