Spring naar content

Eindconferentie Kwetsbaar in Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam | 13:15 - 15:15

De afgelopen twee jaar is vanuit de Vrije Universiteit, samen met De Regenboog Groep, HVO-Querido, Leger des Heils Amsterdam en de GGD Amsterdam onderzoek gedaan naar hulpverlening aan kwetsbare groepen tijdens de Covid-19 pandemie. Vanuit meer dan 100 interviews, veel observaties en het bestuderen van honderden documenten zijn een aantal waardevolle lessen getrokken. Die zijn vervolgens in zes ontwerpsessies vertaald naar concrete oplossingen. De volgende thema’s zijn hierin aan bod gekomen: e-health, samenwerking en morele dilemma’s.

De onderzoekers willen graag hun resultaten presenteren en met u in gesprek gaan over de lessen en oplossingen.

Het programma is als volgt:

13.15 Ontvangst

13.30 Opening: Lessen van de coronacrisis Elco van Burg (Vrije Univ. Amsterdam)

14.00 Ontwerpoplossingen vanuit de crisis (gesprekken)

 • Samenwerking
  David Kroon (Vrije Univ. Amsterdam), Hans Wijnands (De Regenboog) e.a.
 • E-health en digitalisering
  Sanaz Kateb Vrije Univ. Amsterdam), Lennaert Kiemeneij (De Regenboog) e.a.
 • Morele dilemma’s
  Max Huber (HVO Querido), Matty de Wit (GGD Amsterdam) e.a.

14.45 Lessen, leren en verder (reacties en discussie)

 • Forumleden
  Katia Maas (Leger des Heils), Hans Wijnands (De Regenboog), Neel Schouten (GGD Amsterdam) e.a.

15.15 Afronding en borrel

Wanneer: 2 november 2022
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam (Hoofdgebouw, HG-Agora 4).

Meer informatie