Spring naar content

Evaluatiebijeenkomst communicatie vrouwenopvang

online | 10:00 - 11:30

De werkgroep communicatie van het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang komt sinds 2021 regelmatig (online) samen om lijnen uit te zetten waarmee de aangesloten leden op een eenduidige manier aandacht kunnen vragen voor relevante, actuele thema’s. Een voorbeeld hiervan zijn de visuals naar aanleiding van de 5 kernboodschappen van Valente, die gelijktijdig door verschillende leden op social media gedeeld werden. Door op gelijke data een gelijke boodschap te uiten wordt de verbinding van het landelijk netwerk inzichtelijk gemaakt en meer exposure gegenereerd voor onze uitgangspunten.

Denk, praat en schrijf mee!

Ruim een jaar na de oprichting van de werkgroep is het tijd om deze pioniersfase te evalueren, de wensen en behoeften voor komend jaar in kaart te brengen en weer een stap in gezamenlijke slagkracht te maken. Daar hebben we jouw hulp bij nodig! We nodigen Communicatieadviseurs en andere belast met communicatie binnen leden van het landelijk netwerk vrouwenopvang daarom van harte uit voor deze online bijeenkomst.

Programma

Het programma voor de bijeenkomst staat nog niet helemaal vast, maar we gaan onder andere in op:

  • De gemaakte uitingen en het gebruik ervan (’tone of voice’-document en 5 visuals met kernboodschappen).
  • Samenstelling van de werkgroep – behoefte aan bredere vertegenwoordiging.
  • Agenda voor 2023.
  • Hoe genereren we gezamenlijk aandacht voor de complexe thema’s waar professionals in de verschillende regio’s tegenaan lopen? (zoals benoemd in het gezamenlijk gedragen document over ’tone of voice’.
  • In welke vorm gieten wij de gezamenlijke campagnes komend jaar?

Wanneer is het en hoe kan ik me aanmelden?

Maandag 3 oktober 2022 van 10.00 tot 11.30 uur (online).

Aanmelden kan bij Angelina Franken, de trekker van de werkgroep Communicatie: afranken@st-elck.nl