Spring naar content

Expertiseplatform De Drakentemmers trauma en gehechtheid rolt landelijk uit

Digitaal | 14:30 - 16:30

Het expertiseplatform De Drakentemmers voor trauma en gehechtheid na huiselijk geweld, presenteert hun resultaten in 2021 en plannen voor 2022. Na een kort plenair deel zijn er deelsessies over trainingsaanbod voor behandelaren, good practices en een speciale deelsessie voor de Ambassadeurs traumasensitief werken in de vrouwenopvang. De bijeenkomst is bedoeld voor projectleiders Geweld Hoort Nergens Thuis, beleidsadviseurs huiselijk geweld/vrouwenopvang, trauma-ambassadeurs uit de vrouwenopvang en is ook interessant voor professionals in de maatschappelijke opvang. Aanmelden kan via: info@drakentemmers.nl.