Spring naar content

Forensische studiedag voor BW/MO-professionals

ochtend online, middag op locatie n.t.b. | hele dag

De werkgroep van het project deskundigheidsbevordering BW/MO organiseert samen met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) een forensische studiedag te organiseren, speciaal voor professionals uit de BW/MO sector.

Deze dag zal in het teken staan van deskundigheidsbevordering, het delen van kennis en ervaringen en het biedt de kans om je netwerk verder uit te breiden. Het hoofdthema van de dag is ’forensische scherpte’. Daarnaast zijn er vijf subthema’s geselecteerd met input van meerdere BW/MO-instellingen. Deelnemers gaan met elkaar een een deskundige in gesprek over deze thema’s aan de hand van de werkvorm ‘wereldcafé’. Dit is een creatieve werkvorm om van elkaar te leren en en heeft als doelstelling dat de dialoog en de uitwisseling van kennis, ervaringen en ideeën wordt bevorderd. Het ochtendprogramma zal ook online te volgen zijn, het middaggedeelte is vooralsnog alleen te volgen voor de deelnemers die fysiek aanwezig zijn.

Nadere informatie en het definitieve programma zal op een later moment volgen. Wil je alvast inschrijven? Dat kan via deze link: https://forms.office.com/r/nXkA95TY9D