Spring naar content

Hoe begeleid je dakloze en psychische kwetsbare mensen naar participatie?

online | 14:00 - 15:30

Hoe begeleid je dakloze en psychische kwetsbare mensen naar participatie? Om die vraag draait de online bijeenkomst ‘De drempel over’ op vrijdag 20 november.

Movisie onderzocht hoe dakloze mensen en mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteund kunnen worden bij het vinden van een betere plek in de samenleving. De publicatie ‘De Drempel over’ bevat een uitgebreide beschrijvingen van 14 mooie voorbeelden en beschrijving van de bevindingen. Het onderzoek is een initiatief van Movisie, Mind, Werkplaats COMO en Divosa. Velen van hen hebben een lange afstand tot werk en de samenleving, is de gedachte. Maar dat is zeker niet altijd waar, zo blijkt. Er is veel mogelijk zolang partici­patie, begeleiding en herstel hand in hand gaan.

De bijeenkomst gaat in op succesfactoren om daklozen en mensen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen bij deelname aan de samenleving.

Ook neemt staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de publicatie ‘De drempel over’ in ontvangst en gaat hierover in gesprek met onder andere Divosa-voorzitter Erik Dannenberg. Beiden geven hun visie op deze problematiek.

Lees meer en meld je aan