Spring naar content

Online kennisbijeenkomst Implementatie Wlz

online | 12:00 - 14:00

Voor: projectleiders Wlz die bezig zijn met de voorbereidingen van de invoering van de Wlz voor ggz cliënten zijn van harte welkom om deel te nemen aan de 4e online kennisbijeenkomst Wlz.

Op 24 augustus bestaat de bijeenkomst uit twee delen:

  1. Het eerste deel staat in het teken van de iWLZ, en alles wat nodig is om aan het berichtenverkeer tussen aanbieder, zorgkantoor, CAK en CIZ te voldoen. Irene Zijlstra van Zorginstituut NL zal hierover een presentatie verzorgen en is beschikbaar voor vragen.
  2. Het tweede deel gaat over de regiefunctie die woonzorgaanbieders vanaf 2021 hebben ten aanzien van de integrale zorg (begeleiding én behandeling) voor cliënten en hoe die regiefunctie vorm kan krijgen.

De bijeenkomst staat open voor medewerkers van leden van Valenteen van de Nederlandse ggz. Het is mogelijk om slechts aan één deel van de bijeenkomst mee te doen, bijvoorbeeld een informatie/ICT medewerker aan het eerste deel en een zorginhoudelijke medewerker aan het tweede deel. De online bijeenkomst wordt georganiseerd via MS Teams.

Aanmelden kan hier.

*NB: De bijeenkomst is alleen relevant voor leden die in 2021 te maken krijgen met de Wlz.