Spring naar content

Inspiratiesessie Kwaliteitskader Forensische Zorg Q2

online | 14:00 - 16:00

Maak gebruik van elkaars ervaring voor de implementatie van het Kwaliteitskader FZ en meld je nu aan voor onze tweede inspiratiesessie op 15 juni van 14-16uur!

Ieder kwartaal organiseert het EFP inspiratiesessies rondom het KKFZ. Tijdens deze sessies gaan we in op een specifiek thema. De thema’s bepaalt de sector aan het einde van ieder voorgaande kwartaal door input vanuit jullie Koplopers! De eerste sessie ging over het meerjarenplan en hoe dat helpt bij de implementatie van het Kwaliteitskader FZ.

Het onderwerp van de sessie is: veiligheidsmanagement. Veiligheidsmanagement is voor dit jaar één van de thema’s die centraal staan en onderdeel zijn van het kwaliteitsgesprek met DJI. Veiligheidsmanagement is de basis voor verlening van forensische zorg. Het gaat daarbij enerzijds om het identificeren, signaleren en beperken van risico’s op delictgedrag bij een patiënt/cliënt (risicomanagement). Anderzijds is veiligheidsmanagement gericht op zorgdragen voor een veilig woon- en werkklimaat binnen een organisatie voor medewerkers, patiënten/cliënten en bezoekers.

De inspiratiesessies zijn interactief; je kan vragen stellen en je uitdagingen en successen delen. Zo kunnen we profiteren van elkaars kennis en kunde en kom je verder dan alleen!

Aanmelden is mogelijk via deze link