Spring naar content

Inspiratieweek radicale vernieuwing langdurige ggz

| 11 november t/m 15 november | hele dag

Het programma voor de Week van de Radicale vernieuwing 2022 staat online! 

Neem een kijkje op www.weekvanderadicalevernieuwing.nl/dinsdag en meld je aan!

Zoals eerder aangekondigd organiseren we van 7 t/m 11 november 2022 een nieuwe landelijke inspiratieweek. Na het succes van vorig jaar, doen we dit weer vanuit de bewegingen Radicale vernieuwing langdurige ggz, Radicale vernieuwing in het verpleeghuis en thuis, Radicale vernieuwing jeugdzorg, Radicale vernieuwing zorgonderwijs en het nieuwe initiatief Nieuwe vormen van samen wonen en leven. Het thema van de week is Op zoek naar Waardevol leven!

Dinsdag 8 november staat helemaal in het teken van Radicale vernieuwing langdurige ggz. Samen met cliënten, naasten, ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, onderzoekers, bestuurders en andere betrokkenen uit het hele land, delen we die dag dromen, ervaringen en dilemma’s uit de praktijk van de langdurige ggz. Er is beperkt plek, dus meld je snel aan!

Aanmelden fysieke programma

Voor mensen (uit organisaties) die deelnemen aan Radicale vernieuwing, de partners en relaties is er een interactief programma bij Kanaal 30 in Utrecht. Aanmelden voor het fysieke programma kan via deze link.

Aanmelden online programma

Voor iedereen (dus ook voor geïnteresseerden die nog geen deelnemer of relatie van de beweging zijn), is er een online programma. Dat is (kosteloos) te bekijken. Aanmelden om online mee te kijken kan via deze link.

Nodig je collega’s uit

Verspreid het programma zoveel mogelijk in je organisatie. Je collega’s zijn ook van harte welkom! Deze Week kan een mooie gelegenheid zijn om anderen om je heen te inspireren en betrekken bij Radicale vernieuwing.