Spring naar content

Internationale ontwikkelingen vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld

online | 14:00 - 15:00

Internationale solidariteit en steun: meer dan ooit belangrijk. Om af te stemmen, informatie te delen, van elkaar te leren. En om voor onze cliënten gebruik te kunnen maken van mogelijkheden, over grenzen heen. De vrouwenopvang in Nederland is al heel lang verbonden met collega’s en netwerken over landsgrenzen heen.

Tijdens deze online inloopsessie staan we stil bij het belang van internationale verdragen voor ons werk in Nederland, met als speciale gastspreker Aleid van den Brink, Nederlands vertegenwoordiger in het GREVIO-comité van de Raad van Europa.

En we geven een update van de verbinding vanuit Valente met WAVE (Women Against Violence Europe) en met het Global Network of Women’s Shelters. Natuurlijk staan we daarbij ook stil bij de recente lancering van het nieuwe platform voor wereldwijde Helpline Lila Help.

Aanmelden kan via: info@valente.nl.