Spring naar content

Kennismaking met de WoonZorgwijzer

online | 09:00 - 10:30

Platform31 en stichting In Fact organiseren een bijeenkomst voor leden van Valente, de Nederlandse ggz en andere geïnteresseerden om kennis te maken met de mogelijkheden van de WoonZorgwijzer. Meld je hier aan.

De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen. Een unieke coalitie van 34 organisaties, onder wie Valente en de Nederlandse ggz, heeft deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Een van de vier speerpunten uit de Actieagenda is: Wijken en buurten verbeteren en vitaal en leefbaar houden. De WoonZorgwijzer en de Leefbaarometer zijn behulpzaam bij het verkrijgen van inzicht in de opgave in wijken en buurten.

Voor meer informatie over de kennismaking met de WoonZorgwijzer, klik hier.