Spring naar content

Kennissessie Doelgroep in Beeld (4/4)

Live, kantoor in Amersfoort | 09:30 - 11:00

In 2022 is geïnventariseerd wat Valente leden doen aan onderzoek naar cliëntprocessen en -ervaringen. De resultaten zijn te vinden in deze sliderapportage. Er is breed draagvlak bij lidorganisaties om data te verzamelen om ontwikkelingsprocessen van cliënten in kaart te brengen. Ook is er animo voor nieuwe en verbeterde vormen van feedbackverzameling onder cliënten met het hoog op verbetering van het hulpaanbod.

Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is om uitwisseling tussen lidorganisaties te realiseren, zodat zij van elkaar kunnen leren bij de opbouw en/of uitvoering van structurele dataverzameling over cliëntprocessen en bij analyse, rapportage en implementatie. Om dit te realiseren, organiseren we in 2023 4 kennissessies ‘Doelgroep in beeld’. We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de 4e kennissessie.

Genodigden
Voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp en werkzaam is bij een lidorganisatie. Met name interessant voor kwaliteitsmedewerkers, onderzoekers, ervaringsdeskundigen, beleidsmedewerkers en directeuren-bestuurders.

Programma
De kennissessies worden om en om georganiseerd over het volgen van ontwikkelprocessen en cliëntwaarderingen. Deze sessie gaat over cliëntwaarderingen. De precieze invulling van het programma is nog niet bekend en wordt hier later aangevuld.

Aanmelden
Meld je aan via deze link. Dat kan tot en met 5 december. Heb je je aangemeld, maar kan je toch niet komen? Stuur dan een mail naar info@valente.nl.