Spring naar content

Knelpunten en kansen omtrent specialistische GGZ behandeling in de vrouwenopvang: resultaten van een survey

MS Teams | 15:00 - 16:00

Vanuit het project Drakentemmers is een survey uitgezet onder de instellingen voor vrouwenopvang over de toegankelijkheid van specialistische GGZ-behandeling voor cliënten en hun kinderen in de vrouwenopvang.

In deze presentatie lichten we de resultaten toe:

  • Hebben cliënten toegang tot specialistische behandeling?
  • Welke knelpunten worden ervaren?
  • Welke oplossingen dragen de instellingen voor vrouwenopvang zelf aan om de toegankelijkheid van specialistische GGZ-behandeling te versterken?

Jessica de Wit en Trijntje Kootstra van het projectteam Drakentemmers Expertiseplatform Trauma en Gehechtheid na Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan na de
presentatie graag met deelnemers in gesprek over wat we met deze resultaten kunnen doen en hoe we gezamenlijk de toegankelijkheid (verder) kunnen versterken.

Voor meer informatie: essa.reijmers@valente.nl.

Aanmelden kan via: info@valente.nl o.v.v. online bijeenkomst Drakentemmers 12 december 2022. Een week van tevoren ontvangt u een Teams link.