Spring naar content

Landelijke ontmoetingsdag clientenraden

Museumpark Orientalis, Heilig Landstichting | 10:00 - 16:00

Met steun van Valente heeft de Clientenraad RIBW Nijmegen & Rivierenland, samen met Alice Makkinga, het initiatief genomen tot het organiseren van de 11e landelijke ontmoetingsdag met als thema ‘Veiligheid!’.

Ingrediënten van de landelijke ontmoetingsdag zijn:

Elkaar ontmoeten en leren kennen
Versterken van je RIBW-netwerk
Leren van en met elkaar
Samen in gesprek over ‘Veiligheid

Nader informatie over het programma en hoe aan te melden volgt.