Spring naar content

Ledenbijeenkomst doordecentralisatie / woonplaatsbeginsel voor bestuurders

Digitaal | 14:00 - 15:30

Het woonplaatsbeginsel voor Beschermd Wonen dat in voorbereiding is, betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen voor hun eigen inwoners. Dit geldt ook als cliënten naar een andere gemeente verhuizen om beschermd te wonen. Nu is het nog zo dat de gemeente waar iemand zich meldt verantwoordelijk is voor beschermd wonen. Voor cliënten waarvoor geen verantwoordelijke gemeente bepaald kan worden, is de gemeente waar de cliënt zich meldt verantwoordelijk (zie ook: Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen | VNG). Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel wordt half november aan de Tweede Kamer gestuurd.

Tijdens de ledenbijeenkomst bespreken we het wetsvoorstel (hoe gaat dit de client helpen?), inventariseren we de vragen die leden hebben (t.b.v. de schriftelijke inbreng van Valente op het wetsvoorstel) en kijken we welk standpunt we willen innemen. Het standpunt van Valente over het wetsvoorstel zal mede afhangen van de aanpassingen die zijn doorgevoerd (bijv. over de verplichte regionale samenwerking).

Aanmelden kan hier

Voor vragen kan je contact opnemen met Rina Beers (rina.beers@valente.nl) of Linda van den Brink (linda.vandenbrink@valente.nl).