Spring naar content

Bijeenkomst ontwikkeling en benutting van ervaringskennis en -kunde in maatschappelijke opvang organisaties

Kanaal 30, Utrecht | 10:00 - 12:30

Recent is het rapport afgerond naar aanleiding van de uitvraag over ontwikkeling en benutting van ervaringskennis en -kunde in Valente-organisaties. In dat rapport is onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten organisaties en komt ook de stand van zaken aan de orde voor de maatschappelijke opvang. Op 7 december gaan we daar nader op in. We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Doel: 

Kennisoverdracht van de resultaten van de uitvraag, in het bijzonder voor de MO;
Nagaan of de aanwezigen zich herkennen in de gepresenteerde resultaten;
Bespreking van de gepresenteerde aanbevelingen.

Beoogde opbrengst:

Formuleren van doelen voor een meerjarenbeleidsplan (2024, 2025, 2026): waar wil de MO eind 2025 staan waar het gaat om de ontwikkeling en inzet van ervaringskennis en -kunde?
Formuleren van doelen voor 2024: wat wil de MO over een jaar hebben bereikt?
Formulering van een actieplan voor 2024 om de gestelde doelen voor dat jaar te behalen.

Programma

9.30 – 10.00 Inloop
10.00 – 12.00 Inhoudelijk programma
12.00 – 12.30 Lunch

Je ontvangt het programma en relevante bijlagen na aanmelding een week van tevoren.

Locatie

Kanaal30, Kanaalweg 30, 3526 KM Utrecht. Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is ook gratis parkeerterrein
aanwezig. Er is bij Kanaal30 helaas nog geen mogelijkheid om je elektrische auto of fiets op te laden.

Aanmelden

Meld je aan via deze link. Dat kan tot en met 6 december. Heb je je aangemeld, maar kan je toch niet komen? Stuur dan een mail naar info@valente.nl.

Vanwege beperkte plekken zullen wij bij te veel aanmeldingen de organisaties benaderen die meerdere mensen hebben afgevaardigd, zodat zoveel mogelijk verschillende leden toegang krijgen.