Spring naar content

Maatwerk Participatiewet dakloze jongeren – Divosa

online | 14:00 - 15:30

Divosa publiceerde enige tijd geleden een handreiking om gemeenten te ondersteunen bij het terugdringen van dakloosheid onder jongeren door meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden tot maatwerk in de Participatiewet (PW).Op donderdag 3 februari 2022 van 14.00 tot 15.30 organiseert Divosa een online bijeenkomst speciaal voor hulpverleners waarbij zij dieper ingaan op deze handreiking en de Kwikstart-app. Hierbij is veel tijd ingeruimd om ervaringen uit te wisselen en te bespreken wat hulpverleners kunnen doen om dakloosheid te voorkomen. Ook is er aandacht voor de handreiking Briefadressen en het voorkomen van dakloosheid die Divosa onlangs publiceerde.

De bijeenkomst is bedoeld voor hulpverleners uit jeugdzorg, maatschappelijke opvang en onderwijs. Deelname is gratis. Meer informatie en inschrijven kan HIER.