Spring naar content

Monitor dakloosheid – informatiesessie Valente

| 14:00 - 15:00

Valente is door VWS en de VNG benaderd om mee te werken aan de landelijke monitor dakloosheid, die wordt uitgevoerd door het CBS.

De monitor zelf zal pas begin 2024 gaan draaien, maar een belangrijke eerste stap is nu om te onderzoeken welke gegevens van cliënten er bij gemeenten en zorgaanbieders aanwezig zijn. Wordt bijvoorbeeld het BSN van cliënten overal geregistreerd, of gebeurt dit bij opvang zonder individuele indicatie juist meestal niet? De bedoeling is om dit regionaal in kaart te brengen.

Hierover hebben Valente en de VNG samen inmiddels een vragenlijst opgesteld ter inventarisatie. Alle aanbieders van opvangvormen in de Ethos Light categorieën 2 en 3 zullen door Valente rechtstreeks benaderd worden om mee te werken aan deze inventarisatie.

Informatiesessie op 25 mei

Ter ondersteuning van leden die hier vragen over hebben wordt op donderdag 25 mei om 14:00 uur een bijeenkomst georganiseerd door Valente waarbij deze vragen door het CBS, VWS en de VNG beantwoord kunnen worden. Zowel achtergrondvragen over de monitor als technische vragen over de lopende inventarisatie komen aan bod.

Via deze link kun je je aanmelden voor de informatiesessie: Informatiesessie Monitor Dakloosheid met CBS, VWS, VNG

Binnen Valente is Aart-Jan Dingemanse het aanspreekpunt voor de monitor.