Spring naar content

Bijeenkomst Samen in de wijk

online | 15:00 - 16:45

Onderzoek Beschermd thuis
Valente-leden Kwintes, HVO-Querido en Leviaan werken samen aan onderzoek naar de landelijk ingezette ambulantisering in het beschermd wonen met als doel kennisontwikkeling over en bijdragen aan de kwaliteit van het wijkgerichte aanbod. Dit in samenwerking met Tranzo van Tilburg University.

De sector werkt hard aan het realiseren van mooie, zinvolle initiatieven naar aanleiding van het rapport ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’ van Adviescommissie Toekomst Beschermd Wonen onder leiding van Erik Dannenberg. We willen in het vierjarig onderzoek ‘Beschermd Thuis’ leren op welke manier we cliënten het best kunnen ondersteunen bij deze ingezette overgang van beschermd wonen naar zelfstandig, begeleid wonen in de wijk, waarin wordt toegewerkt aan meer herstel en participatie.

We gaan diepgaand kijken naar wat werkt voor wie en wanneer. Dit doen we door ervaringen op te halen in de bij deze drie grote RIBW’s opgestarte wijkgerichte initiatieven, zoals Gewoon Thuis, Wooncirkels, en het wijkgericht werken. We gaan cliënten vanaf instroom twee jaar lang volgen en meermaals in gesprek met hen en hun naasten, hulpverlening en de wijk over hun ervaring met de zorg en thema’s als herstel, participatie, eenzaamheid, overlast en ondersteuning. Hierbij werken we tevens met gevalideerde vragenlijsten om het herstelproces van cliënten in kaart te brengen.

Doel van het onderzoek is om lering te trekken uit de huidige aanpakken en gezamenlijk een kader te ontwikkelen dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling en effectiviteit van beschermd thuis aanbod. Met dit onderzoek dragen we bij aan de kennis over ondersteuning bij het herstelproces van mensen die te maken hebben met langdurende psychische en bijkomende psychosociale problemen.

Betrokken onderzoekers:
Dr. Diana Roeg – programmaleider Onderzoeksprogramma Kwintes/Tranzo
Dr. Maaike van Vugt – senior onderzoeker Onderzoeksbureau HVO-Querido/Trimbos-instituut
Prof. Jaap van Weeghel – wetenschappelijk directeur en hoogleraar rehabilitatie en participatie Kenniscentrum Phrenos/Tranzo
Prof. Dr. Tine van Regenmortel – hoofd onderzoek en hoogleraar Sociaal werk KU Leuven/Tranzo

Meer informatie: Diana Roeg diana.roeg@kwintes.nl

Webinar Samen in de wijk
Op 8 oktober is er een webinar getiteld Samen in de wijk. Vier sprekers geven een inspirerende bijdrage vanuit verschillende invalshoeken: feiten en cijfers, persoonlijke ervaringen en een succesvolle aanpak in de praktijk. Daarna is er ruimte voor discussie en is het woord aan jou. Kosteloos bij te wonen, meer informatie en inschrijven (nodig om de livestream te kunnen volgen) via deze link.