Spring naar content

Onderzoek bij en door leden – kennissessie landelijke onderzoekagenda Valente

online | 14:30 - 16:00

De werkgroep landelijke onderzoeksagenda is alweer 1,5 jaar bezig en praat jullie graag bij. We staan stil bij wat er gedaan is sinds de start in mei 2020. En we staan stil bij de vraag: hoe organiseren leden onderzoek binnen hun organisatie (in samenwerking, op initiatief van derden of onder een leerstoel, in eigen onderzoeksprogramma’s, met ervaringsdeskundigen of anders)? Ook kun je kennis maken met Wilma Boevink, onderzoeker Doelgroep in beeld en natuurlijk met leden van de werkgroep landelijke onderzoeksagenda.

Vier leden van Valente houden een pitch over onderzoek binnen hun organisatie, met aandacht voor de verschillende manieren waarop onderzoek vorm krijgt:

  • Autisme en zelfmanagement Lister (Maurits Beenackers) 
  • Onderbouwing en effecten van het straathoekwerk Per Mens (Evelien Rauwerdink-Nijland)
  • Trajectbenadering bij slachtoffers Mensenhandel/loverboys Sterk Huis (Diede Croes)
  • Financiële zelfredzaamheid in Beschermd wonen en begeleiding Kwintes (Wendy Albers)

De bijeenkomst is bedoeld voor onderzoekers, bestuurders en zeker ook interessant voor andere professionals en vrijwilligers werkzaam bij leden van Valente. Wil je meer weten over een specifiek onderzoek? Of ideeën opdoen hoe je onderzoek kunt organiseren? Meld je dan aan bij essa.reijmers@valente.nl en we sturen je de link.