Spring naar content

Online afsluiting Actieprogramma “Weer Thuis!”

online | 14:00 - 16:00

Hoe weet je dat samenwerking aandacht behoeft? En wat kan je doen om het te verbeteren of te versterken? Corporaties, zorginstellingen en gemeenten werken samen aan de opgave rond het versnellen van de uitstroom uit het beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dat gaat niet altijd vanzelf en ook niet zonder strubbelingen. In deze online webinar delen we de ervaringen van de samenwerkingsverbanden die vanuit het Actieprogramma “Weer Thuis!” ondersteuning kregen. Bestuurders waren in staat om convenanten te sluiten en vooruitgang in de samenwerking te realiseren. Hoe ze dat doen, delen ze in deze webinar.

Meer informatie over het programma en de sprekers volgt.
De praktijkervaringen en theoretische achtergronden hebben geleid tot de handreiking ‘Verbeter je samenwerking: Weer thuis in de wijk