Spring naar content

Online inloopsessie plegeraanpak

online | 15:00 - 16:00

De werkgroep Systeemgerichte en integrale aanpak nodigt leden van het landelijk netwerk vrouwenopvang uit voor een digitale inloopsessie over plegeraanpak. Arosa, Moviera en Sterk Huis presenteren hun op plegers van huiselijk geweld gerichte initiatieven. Van tijdelijke opvang van plegers tot het inzetten van doorstroomwoningen, van plegergroepen tot ervaringsdeskundigheid. In deze online bijeenkomst vertellen leden van de werkgroep over hun ervaringen. En zij nodigen collega-instellingen uit om te brainstormen over: wat loopt er elders op het gebied van plegeraanpak, wat zijn dilemma’s en successen. Hiermee willen zij de eerste stappen zetten om in 2022 toe te werken naar een gezamenlijk gedragen visie op de rol van de vrouwenopvang in de plegeraanpak. Interesse? Meld je aan via info@valente.nl, dan krijg je een week van tevoren de link toegestuurd. Voor meer informatie: essa.reijmers@valente.nl.