Spring naar content

Online Kennissessie Wet Langdurige Zorg

| 13:00 - 15:00

Cordaan, HVO-Querido en Valente organiseren in 2022 kennisbijeenkomsten voor medewerkers die zich bezighouden met de Wlz. Doelen van de bijeenkomsten zijn:

  • het delen van kennis en ervaringen over knelpunten en oplossingen
  • het met elkaar optrekken en het samen uitwerken van onderwerpen

De bijeenkomsten organiseren we door en voor leden van Valente en met landelijke partijen als het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, het CIZ, Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit. Medewerkers van leden van de Nederlandse ggz zijn ook welkom om deel te nemen.

Op 25 oktober staan op de agenda:

  • Landelijke actualiteiten
  • Kwaliteitskader langdurige ggz
  • Overige onderwerpen volgen.

Deelname aan het webinar is gratis, de aanmeldlink vind je hier.