Spring naar content

Online Kennissessie Wet Langdurige Zorg

online | 09:00 - 11:00

Cordaan, HVO-Querido en Valente organiseren in 2022 drie kennisbijeenkomsten voor medewerkers die zich bezighouden met de Wlz. Doelen van de bijeenkomsten zijn:

  • het delen van kennis en ervaringen over knelpunten en oplossingen
  • het met elkaar optrekken en het samen uitwerken van onderwerpen

De bijeenkomsten organiseren we door en voor leden van Valente en met landelijke partijen als het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, het CIZ, Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit. Medewerkers van leden van de Nederlandse ggz zijn ook welkom om deel te nemen.

Op 8 maart staan op de agenda:

  • Landelijke actualiteiten
  • Zingeving en daginvulling (m.m.v. Levantogroep en Pameijer)
  • Raamovereenkomst hoofd- en onderaannemerschap (m.m.v. De Tussenvoorziening)
  • Meerzorg (m.m.v. Cordaan)

Deelname aan het webinar is gratis en aanmelden kan via deze link.

Noteer vast de data voor de volgende kennissessies in je agenda (aanmeldlinks volgen):

  • 31 mei 2022 van 13.00 – 15.00 uur
  • 25 oktober 2022 van 13.00 – 15.00 uur