Spring naar content

Online sessie: beter benutten landelijke impactmonitor Huiselijk geweld en kindermishandeling

online | 13:00 - 14:00

Regioplan organiseert in samenwerking met Valente een online sessie voor leden van het landelijk netwerk vrouwenopvang. Onderwerp: hoe werkt de impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling. En hoe kun je deze gebruiken in regionale samenwerking? De monitor bestaat sinds eind 2019 en bevat gegevens over aard en omvang van huiselijk geweld, recidive en het bereik van Veilig Thuis, landelijk en regionaal. De monitor bestaat uit CBS-gegevens gecombineerd met resultaten uit Prevalentie- en longitudinaal onderzoek. De monitor is complex en wordt nog niet overal gebruikt. Daarom hebben VWS en de VNG Regioplan gevraagd om te verkennen hoe de monitor beter kan worden benut om beleid en uitvoering effectiever te maken. Regioplan ontwikkelde een stappenplan: hoe kun je met behulp van de monitor vragen formuleren om met regionale stakeholders in gesprek te gaan. Interesse voor de sessie? Meld je aan via info@valente.nl, dan krijg je een week van tevoren de link toegestuurd.  Voor meer informatie: essa.reijmers@valente.nl