Spring naar content

Palliatieve zorg voor dak- en thuisloze patiënten

| 20:00 - 20:00

Nederland heeft volgens officiële telling ruim 36.000 dak- en thuislozen: mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Waarschijnlijk zijn dit er een stuk meer omdat minderjarigen, personen boven de 65 jaar en mensen die illegaal in Nederland verblijven niet worden meegeteld. Zij slapen vaak op straat, bij kennissen, op gemeenschappelijk opvangplekken of in gemeenschappelijke gebouwen.

Bij dak- en thuislozen speelt vaak een combinatie aan problemen, zowel lichamelijk, sociaal als op psychisch vlak. Daarnaast speelt ook verslavingsproblematiek en zorgmijding vaak een rol. Door al deze factoren is de levensverwachting in deze groep lager dan voor mensen die wel een vaste woon- of verblijfplaats hebben. Door de wisselende verblijfplaats is het vaak moeilijk om dak- en thuislozen te bereiken en is het bovendien lastig om een (vertrouwens)band op te bouwen. Hierdoor is het opstarten van en de ondersteuning in de palliatieve fase complex.

Wat zijn de belangrijkste problemen in de palliatieve fase die bij dak- en thuislozen voorkomen? Hoe beïnvloedt eventuele verslavingsproblematiek het voeren van een effectief palliatief beleid? Waar vindt de palliatieve fase plaats en hoe is de zorg geregeld? Wat is er nodig om palliatieve zorg voor dak- en thuislozen te verbeteren

Margriet Wieles, Verpleegkundig specialist in Hospice Kuria te Amsterdam en Tom Matthews (huisarts en straatarts) nemen je mee in de palliatieve zorg voor dak- en thuislozen en gaan uitgebreid in op bovenstaande problematiek.

Voor wie?
Dit webinar is bedoeld voor een breed publiek: zorgverleners die werken met patiënten die dak- of thuisloos zijn, denk hierbij aan huisartsen, longartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, praktijkondersteuners. Daarnaast is dit webinar ook erg toegankelijk voor naasten van patiënten die dak- of thuisloos zijn of voor patiënten zelf. Het webinar is voor zorgverleners geaccrediteerd, maar toegankelijk voor iedereen met interesse in dit onderwerp.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding klik hier

In oktober staat de palliatieve zorg voor patienten met een verslaving én de palliatieve zorg bij dak- en thuisloze patienten centraal in een geaccrediteerd webinar-tweeluik bij Carend. De webinars zijn afzonderlijk van elkaar te volgen. De andere webinar vind je hier.