Spring naar content

Dag van de volkshuisvesting

Den Bosch | hele dag

Volkshuisvesting: terug van weggeweest

‘Op alle fronten wordt hard gewerkt aan het oplossen van het woningtekort, om duurzaam wonen voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te maken in veilige en leefbare wijken. De urgentie van deze opgaven staat buiten kijf. De aanpak en uitvoering hiervan zijn enorm complex en weerbarstig. Daarom werken we hier samen aan.

Ik nodig u uit om tijdens de Dag van de Volkshuisvesting op 20 november met elkaar de verdieping en inspiratie te zoeken: wat gaat goed, wat kan beter en waar knelt het? Ter inspiratie tonen we innovaties en slimme oplossingen uit alle hoeken; van architectuur tot projectontwikkeling, bouw en techniek, van sociaal tot groen. Om met elkaar in volle vaart door te kunnen gaan.

Wat gaan we doen?
Wij trappen de dag af met een vraaggesprek over de Staat van de Volkshuisvesting. Hierbij komen de centrale thema’s woningbouw, verduurzaming, betaalbaarheid en leefbaarheid aan de orde. Bij elk thema schuiven andere specialisten aan. Aansluitend vindt tussen 12 en 17 uur het inspiratieprogramma plaats: allerhande onderwerpen komen aan bod in diverse sessies. Van biobased bouwen tot leefbaarheid en van nieuwe woongebieden tot duurzame woonwijken. Ook is er een innovatieplein om de laatste ontwikkelingen van dichtbij te zien. De dag sluiten we af met een netwerkborrel. Meer informatie over het programma

De save the date die wij voor de zomer stuurden was nog voor de val van het kabinet. Nu staan we op 20 november aan de vooravond van de verkiezingen. Dan rijst natuurlijk de vraag: wat willen we het nieuwe kabinet meegeven voor wat betreft de Volkshuisvesting? Hiermee zullen we de dag gezamenlijk afsluiten.

Genoeg aanknopingspunten om 20 november langs te komen.

Mis het niet!
Meld u aan voor deze inspirerende Dag van de Volkshuisvesting in
1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch.

Hartelijke groet,
Hugo de Jonge
Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening’