Spring naar content

Simpel Switchen (Divosa)

Theater de Vest, Alkmaar, Alkmaar | 12:30 - 16:30

Voor professionals die te maken hebben met inwoners die de stap van uitkering naar (beschut) werk willen maken of (tijdelijk) terug, is er het programma Simpel Switchen. In mei en juni worden er vanuit het programma verspreid door het land kennisbijeenkomsten georganiseerd. In een middag word je bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

De re-integratie van uitkeringsgerechtigden richt zich – mede door de gespannen arbeidsmarkt – steeds meer op de groep met een significante afstand tot die arbeidsmarkt. Dit zijn vaak inwoners die meerdere treden binnen de participatieladder hebben doorlopen. De overgang tussen verschillende treden kent daarbij zijn eigen complexiteit, zoals een andere vorm van inkomen, andere financiering, andere begeleiding. Simpel Switchen gaat over het voor de betrokkene zo soepel mogelijk laten verlopen van die overgangen. Overgangen waarmee je als beleidsmatig- of uitvoerend professional binnen de re-integratie dus vrijwel dagelijks te maken hebt. Kennis over Simpel Switchen en daarmee ook over methodieken om te komen tot duurzame participatie, zijn daarom waardevol.

Locatie: Alkmaar

Voor meer informatie en aanmelden klik hier.