Spring naar content

Speciale training voor professionals rondom schuldhulp

De Kargadoor, Utrecht | 09:30 - 16:15

De inschrijving voor deze training is gesloten, vanwege het grote aantal aanmeldingen.

Ondersteuning in schuldenaanpak voor onze cliënten is niet meer weg te denken in veel opvang- en beschermd wonen-instellingen. Op 17 februari vindt een training plaats waarin professionals van opvang- en beschermd wonen-instellingen kennis over schuldenaanpak kunnen vergroten en casuïstiek met elkaar kunnen bespreken. Door de grote belangstelling voorgaande jaren wordt opnieuw een training gegeven. Deze dag vindt plaats in Utrecht. De training is gratis toegankelijk voor professionals uit instellingen die zijn aangesloten bij Valente. Kennis van of ervaring met het ondersteunen van cliënten met schulden is wenselijk.

Het gaat om een programma dat gericht is op mensen die al enige kennis hebben van schuldenproblematiek. Voor mensen die de vorige training al volgden: er zitten mogelijk wat dubbelingen in het programma. Wel wordt in deze training veel uitgebreider stilgestaan bij de thema’s. Hier vind je het volledige programma terug.

In het ochtendprogramma verzorgt Mr. André Moerman (schuldinfo.nl) een college over de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving. Hierin wordt specifiek ingegaan op de knelpunten van cliënten in MO en BW. Dr. Nadja Jungmann (Lector Hogeschool Utrecht) gaat in op het belang van het reduceren van stress bij schulden en welke aanpak je hierbij kunt hanteren (Stress-sensitieve dienstverlening). Beide deskundigen geven jullie belangrijk advies en tips. Natuurlijk is er ruimte voor vragen en verdieping.

In het middagprogramma  wordt een korte presentatie verzorgd door de Belastingdienst over toeslagen en wordt in kleinere groepen gewerkt aan casuïstiek met het toepassen van de opgedane kennis. De groepen  worden geleid door zeer ervaren schuldhulpconsulenten/trainers vanuit de instellingen.

De dag biedt een kans om in korte tijd veel kennis op te doen en vooral ook uit te wisselen met collega’s van andere instellingen. Dat laatste blijkt voor professionals ook zeer waardevol.

De training is vol, aanmelden niet meer mogelijk.

 

Aanvang 9.30 uur
Locatie: De Kargadoor Utrecht (15 minuten lopen vanaf station)
https://www.kargadoor.nl/utrecht/contact/route-en-parkeergelegenheden.html