Spring naar content

Start kwaliteitsnetwerk Forensische Zorg voor BW-/MO-aanbieders

online | 14:00 - 16:00

Kwaliteit is één van de belangrijkste aandachtsgebieden van het Programma Forensische Zorg. Diverse leden van Valente zijn betrokken bij de ontwikkeling van het kwaliteitskader. We denken daarom dat de tijd rijp is om te starten met een kwaliteitsnetwerk voor BW- en MO-instellingen die forensische zorg bieden.

Een kwaliteitsnetwerk is een netwerk waarin verschillende aanbieders samenwerken om van elkaar te leren en te reflecteren op eigen ontwikkelingen. Op andere deelsectoren van de FZ zijn al geruime tijd kwaliteitsnetwerken actief.

We doen een eerste behoeftepeiling. In december maken we afspraken met de belangstellenden om vervolgens begin 2021 te starten. Uiteraard geven we er een invulling aan die aansluit bij de werkwijze van BW en MO-organisaties. Wie nog niet meedoet met de opstart kan ook later aansluiten.

Graag vertellen we je over de kwaliteitsnetwerken en de mogelijke opbrengsten van zo’n netwerk voor jullie organisaties. Dit doen we met het EFP in een online presentatie op 19 november 2020 van 14.00 tot 16.00 uur. Je kunt deze presentatie bijwonen, geef je op via Daniëlle Assen (dassen@efp.nl) voor de onlinepresentatie.