Spring naar content

Symposium De Nieuwe Toekomst

online | 15:00 - 17:00

De interventie De Nieuwe Toekomst heeft tot doel slachtoffers van huiselijk geweld naar (arbeids)participatie te leiden. De afgelopen 4 jaar heeft Atria 300 deelnemers aan dit programma gevolgd.

Op 31 januari 2022 presenteert Atria de uitkomsten van dit effectonderzoek tijdens een kleinschalig symposium. Betrokkenen gaan in gesprek over de bevindingen met geïnteresseerde professionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Valente en instellingen voor vrouwenopvang waren nauw betrokken bij de ontwikkeling van De Nieuwe Toekomst.

Programma

  • Opening en welkom door directeur Atria: Dr. Kaouthar Darmoni
  • Introductie De Nieuwe Toekomst door Valente en Stichting 180
  • Ervaringsdeskundige aan het woord: deelnemer aan DNT
  • Keynote presentatie uitkomsten van de effectstudie door projectleider Suzanne Bouma
  • In gesprek over de uitkomsten van de effectstudie (in kleinere groepen)

Het programma wordt gehost door moderator Nadine Ridder.

Aanmelden via de website van Atria: https://atria.nl/agenda/symposium-de-nieuwe-toekomst/