Spring naar content

Symposium Van Nimby naar Wimby; (be)grip in de buurt

online | 12:45 - 17:00

Thuis kunnen wonen in een inclusieve en veerkrachtige samenleving is onze ambitie. Hoewel onze samenleving niet altijd begripvol is, zien we tendensen naar meer omzien naar elkaar. Hoe zorgen we dat iedereen welkom is in de wijk en dat we elkaar meer waarderen, juist omdat we verschillend zijn?

ZorgSaamWonen, Companen, Valente en Pameijer/+Vijf organiseren op donderdagmiddag 27 januari 2022 een landelijke bijeenkomst over dit thema. Met als doel te inspireren, motiveren, stimuleren en de juiste verbindingen te leggen. Onderwerpen als community building; doordecentralisatie; preventie; netwerk (uit)bouwen; uitstroomafspraken en zachte landing in de wijk komen aan de orde.

Tijdens het symposium leer je hoe jij actief bij kunt dragen aan een fijne woonplek voor iedereen. We bieden je voorbeelden en handvatten voor het inrichten van een samenleving waar gewoon en plezierig thuis wonen de norm is. Los van doelgroepen en over de domeinen heen van wonen, gezondheid en welzijn: welke voorwaarden, welke stappen, welke beslissingen zijn daarvoor nodig? Met wie werken we samen en hoe komen we tot een gemeenschappelijk belang?

  • Het helpt je stappen te zetten voor de mensen die jij ondersteuning biedt
  • Het opent wegen naar samenwerking: gemeenschapszin in plaats van concurrentie
  • Het bekrachtigt de rol die jij kunt spelen, vanuit jouw functie
  • Samen zorgen we dat iedereen welkom is in onze eigen wijk!

Met bijdragen van Esmé Wiegman, Erik Dannenberg en Rick Kwekkeboom. En projecten zoals Talentenplein, Buurtcirkel en Community building.

Er zijn nog digitale plekken beschikbaar – Meld je nu aan

Uitgebreide toelichting op het programma vind je hier.