Spring naar content

Symposium Van Nimby naar Wimby; (be)grip in de buurt

locatie nader te bepalen | 08:00 - 17:00

Hoe kan de samenleving toegankelijk zijn en blijven voor mensen met een hulpvraag? In de wijk, al dan niet zelfstandig, in een geclusterde woonvorm, beschutte setting of op een zorgterrein. Het gaat erom dat mensen prettig kunnen wonen op een eigen plek. Vanuit een vertrouwd thuis kunnen zij (weer) participeren in de samenleving. Dat vraagt om voldoende, passende woningen, maar ook om het creëren van een geschikte leefomgeving. Een omgeving waar mensen zich veilig en welkom voelen, waar in sociaal en fysiek opzicht geen drempels zijn. Dit gaat niet altijd vanzelf. Wat is er voor nodig? Wie heeft welke rol? Zijn er aansprekende voorbeelden?

ZorgSaamWonen, Companen, Valente en Pameijer/+Vijf organiseren op donderdagmiddag 27 januari 2022 een landelijke bijeenkomst over dit thema. Met als doel te inspireren, motiveren, stimuleren en de juiste verbindingen te leggen. Onderwerpen als community building; doordecentralisatie; preventie; netwerk (uit)bouwen; uitstroomafspraken en zachte landing in de wijk komen aan de orde. Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa is één van de keynote sprekers. Er zullen veel praktische en verdiepende workshops zijn. Met een ronde tafel met  o.a. Philip Smits van Blauwhoed en Henrike Klok van Rochdale als tafelgastesten sluiten we het symposium af. Noteer de datum alvast in je agenda en begin het jaar goed met een leerzaam event!

We willen je vast een aantal vragen stellen over je belangstelling voor dit symposium, eventuele ideeën hiervoor en of je zelf een bijdrage wilt leveren. Vul hier de korte vragenlijst in.