Spring naar content

Themadagen schulden in de opvang i.s.m. Schouders Eronder

online | 09:30 - 12:00

Themadag Schouders Eronder in samenwerking met Valente: De impact van financiële problemen in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Een themadag voor professionals in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, die actief aan de slag willen met hoe de financiële problematiek van cliënten kan worden opgepakt. Wat is de impact van financiële problemen in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen?

Cliënten die binnenkomen in de opvang en beschermd wonen hebben vrijwel allemaal te maken met schulden. Het is van groot belang dat daar aandacht voor is. Een aantal basiszaken kan al vroeg opgepakt worden, maar er is ook sprake van een spanningsveld tussen financiële problemen en onderliggende problematiek.  De impact van schulden is groot en belemmert zelfredzaamheid, wat soms leidt tot niet-optimale keuzes.

Wat doen schulden met je cliënt, wat kun je als professional doen om grip te houden op financiën en wie kunnen je helpen? Dit bespreken we tijdens de themadag.

Met medewerking van:

  • Tamara Madern, lector schuldpreventie en vroegsignalering aan de HU, neemt ons mee in de impact van schulden aan de hand van Stress-sensitieve dienstverlening
  • Anja Wiersma, oud-schuldhulpverlener van het jaar, werkzaam bij de Tussenvoorziening, geeft je praktische tips rond het aanpakken van schulden en vertelt over haar ervaring
  • Anne Vreeman, vertelt over hoe de Schouders-Eronder-methodiek en de grootste knelpunten die er spelen rondom maatschappelijke opvang en schulden.

Voor wie? 

Uitvoerend professionals in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Wanneer

Deel 1: 2 februari, 09:30-12.00 uur
Inspiratie door verschillende sprekers, vanuit de wetenschap en de praktijk
Presentatie Schouders Eronder-methode.

Deel 2:  11 februari, 13:30-16:00
Tijdens een verdiepende ochtend gaan we in kleine groepen aan de slag met een praktische vraag vanuit je eigen organisatie, met de Schouders Eronder-methode. Het aantal plaatsen hiervoor is beperkt, en volgt op deelname aan deel 1.

 

Meld je aan voor deze bijeenkomst:

Na aanmelden zie je een Zoom-link die je kunt opslaan in je agenda, en die we je ook nog zullen sturen op de dag van de bijeenkomst.

 

Samen leren, samen innoveren

Met de Schouders Eronder-methode leer je een praktisch vraagstuk uit jouw eigen organisatie systematisch te verkennen en uiteen te rafelen. Deze methode daagt je uit om anders te kijken naar je vraag en de samenhang te zien tussen verschillende probleemgebieden binnen je eigen organisatie en de schuldhulpverleningsketen.

Tijdens dit tweede dagdeel werk je in kleine groepen, begeleid door twee gespreksleiders. Onze gespreksleiders zijn expert in de methode. Jouw zoektocht staat centraal.

Vragen? Neem contact op met Anne Vreeman, projectleider leernetwerken en onderzoek via a.vreeman@schouderseronder.nl