Spring naar content

Toekomstplannen van de Nieuwe Toekomst

online | 14:00 - 15:00

SAVE THE DATE: 18 januari 2021 van 14:00 – 15:00 uur.

Elk jaar opnieuw zijn veel vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld. De aanpak De Nieuwe Toekomst richt zich op deze kwetsbare groep. De interventie levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van herhaling van huiselijk geweld en het realiseren van economische onafhankelijkheid; een beschermende factor voor afname van huiselijk geweld.

De re-integratie interventie De Nieuwe Toekomst wisselt nu van eigenaar en wordt stevig geborgd bij stichting 180. Tijdens een feestelijke online-event op 18 januari om 14:00 uur dragen de ontwikkelaars, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en Valente, het stokje over.

Voorkom herhaling
De Nieuwe Toekomst is een evidence-based aanpak en richt zich op vrouwen met huiselijk geweldervaringen. Door een training en met ondersteuning van een persoonlijke coach starten de deelnemers een participatietraject. De coach blijft negen maanden bij hen betrokken.
Samen met lokale uitvoerders en met subsidie van het Oranje Fonds realiseert 180 een stevig toekomstplan voor De Nieuwe Toekomst. Dit leidt tot verspreiding, verbetering en borging van de interventie. Tijdens het online event vertelt 180 over de toekomstplannen. Ook staan we stil bij de noodzaak om huiselijk geweld tegen vrouwen actief te bestrijden.

Deelnemen? Meld je aan via moniquebeute@180.nl

Vooraf meer weten over De Nieuwe Toekomst? Monique Beute: 06- 82 54 28 80 of kijk op www.180.nl