Spring naar content

Uitnodiging leernetwerken de Nederlandse ggz

| 09:00 - 10:30

Uitnodiging Waardenetwerk Volwaardig burgerschap – twee leernetwerken

Branche organisatie de Nederlandse ggz nodigt geïnteresseerde medewerkers van leden van Valente uit voor deelname aan twee leernetwerken. Volwaardig burgerschap gaat om het meedoen in de maatschappij als burger en niet als patiënt. Maar dat is nog niet altijd gemakkelijk. Het denken vanuit ziekte, beperkingen, het te weinig kennen van andere meer herstelgerichte manieren van zorg en andere partners in de wijk, kan dit belemmeren. En dan hebben we het nog niet over de vooroordelen in onze maatschappij. Vanuit twee leernetwerken werken ondertussen gemiddeld per netwerk 20-40 professionals, managers en bestuurder vanuit de ggz maar ook vanuit het sociale domein en de (toegepaste) wetenschap samen om hun kennis te vergroten en nieuwe wegen uit te proberen. In april zijn twee bijeenkomsten geweest. (voor videoverslagen: videoverslag van 6 april: videoverslag van 11 april.)

Volgende bijeenkomsten zijn:

  • 4 juli van 9-10.30 uur: Leernetwerk Herstelinitiatieven, ggz en sociaal domein.
  • 31 aug van 16-17 uur: Webinar subgroep Wonen en woonvormen – leernetwerk zorg verlenen in de wijk.
  • t.b. sept: Webinar subgroep Inclusieve wijken – leernetwerk Zorg verlenen in de WIjk
  • 3 okt van 13-15 uur: Leernetwerk Zorg verlenen in de Wijk
  • 14 okt van 14.30-16.30 uur: Leernetwerk Herstelinitiatieven, ggz en sociaal domein

Heb je interesse in deze leernetwerken? Neem dan contact op met de netwerkcoördinator Volwaardig burgerschap: Liesbeth van Gent lgent@denederlandseggz.nl.