Spring naar content

Valentedag

Locatie | 09:00 - 17:00

Het Valente Festival is van 09.30 – 16.00 (met aansluitend een borrel). Het Valente Festival is een combinatie van inspiratiesessies, bijeenkomsten van de basisnetwerken BW&B, VO en MO en een Algemene Ledenvergadering. Het programma en de locatie wordt in de eerste helft van 2022 opgesteld en gecommuniceerd.