Spring naar content

Videobijeenkomst Kwaliteit van leven en van zorg in de Wlz

online | 14:00 - 16:00

Per 2021 krijgt een deel van de cliënten in de ggz toegang tot de Wet Langdurige zorg. Het betreft een grote operatie met ingrijpende gevolgen voor de betreffende cliënten en naasten.Meer – duidelijk geschreven – informatie hierover vind je in de Wlz-nieuwsbrief van MIND.

Op 2 juli organiseren de cliëntenraad van Leviaan, Valente, MIND Landelijk Platform, Alice Makkinga daarom een videobijeenkomst, mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.

Het programma
De kwaliteit van leven en van zorg in de Wlz staat centraal in het programma.

De kernvragen zijn:

  • Wat zijn voor ons de belangrijkste kwaliteitseisen binnen de WLZ?
  • Wat kunnen cliëntenraden, familieraden en andere belangenbehartigers doen om de kwaliteit van leven en van zorg binnen de WLZ te waarborgen?

De zoektocht naar antwoorden zal gestart worden met korte presentaties van:

  • Cliëntenraden
  • Zorgkantoren
  • MIND Landelijk Platform

Deelnemers krijgen tijdens de bijeenkomst ruim de mogelijkheid om mee te denken, te reageren en vragen te stellen.
De gespreksleiding wordt verzorgd door Alice Makkinga.

Voor wie is de bijeenkomst van 2 juli 2020?
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die vanuit het cliënten-/naastenperspectief als betrokkene en/of belangenbehartiger mee wil denken over de wijze waarop kwaliteit van leven en zorg binnen de Wlz het beste gewaarborgd kan worden.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar regiokamer@wijzijnmind.nl
Na aanmelding krijgt u bijtijds een toegangslink voor de bijeenkomst toegestuurd.

Vragen of opmerkingen?
Stuur dan ook een mail naar regiokamer@wijzijnmind.nl