Spring naar content

Webinar: Flexibel wonen voor kwetsbare groepen, doorbraken in coronatijd

online | 15:00 - 16:30

In 16 gebieden worden er vanuit een landelijk doorbraakteam van de ministeries, gemeenten projecten en acties versneld omdat de coronacrisis deze gebieden op achterstand zet. De versnelling zit ook op het realiseren van voldoende woonplekken voor kwetsbare groepen die een beschermd wonen plek of uit de maatschappelijk opvang moeten stromen. De contactpersonen van de 16 gebieden vanuit BZK zijn in de lead om een aanpak met de gemeenten te maken voor doorbraken en oplossingen op korte termijn. Zie ook de brief aan het kabinet.

Voor deze contactpersonen en de betrokken gemeenten heeft de VNG een webinar georganiseerd om goede voorbeelden te delen over de flexwonen, en op te halen waar nog behoeften zit of vertragingen waar de VNG landelijk of lokaal iets kan betekenen. Edgar Oomen, projectleider jeugd, 16-27, is de online host van het webinar. Het inhoudelijk programma wordt opgesteld met ondersteuning van Ico Kloppenburg en Sikko Bakker van de VNG.

Meer informatie en aanmelden in deze pdf.