Spring naar content

Webinar Gemengd Wonen: zo doen we dat!

online | 14:30 - 15:30

Gemengd wonen kan voor mensen in een kwetsbare situatie die zorg nodig hebben een goede optie zijn. Ze krijgen meer perspectief als ze in een omgeving wonen die hen steunt en voldoende mogelijkheden biedt om ‘mee te doen’. In het webinar ‘Gemengd wonen, Zo doen we dat’ gaan we in op diverse vormen van gemengd wonen in Utrecht. Het webinar is onderdeel van een vierdelige reeks over leefbare, vitale wijken van de Actieagenda wonen (zie verderop).

Goed wonen in leefbare wijken vraagt vaak om sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om de leefbaarheid in wijken te verhogen, is een stevige gezamenlijke aanpak dan ook hard nodig.

Programma

In het webinar ‘Gemengd wonen Zo doen we dat!’ spreekt Albert-Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden) met huurders van Majella Wonen in Utrecht wat ‘Gemengd Wonen’ voor hen betekent: hoe bouw je samen een buurtje op en word je goede buren?
In het webinar luister je naar live gesprekken en kijk je naar gefilmde interviews met betrokkenen. Nico Ooms en Maarten Davelaar (initiatiefnemers van de Leergang Gemengd Wonen Hogeschool Utrecht) geven een mini-college over de opzet en uitvoering van Gemengd Wonen. Bestuurders van Portaal (woningcorporatie), De Tussenvoorziening (opvanginstelling) en de gemeente Utrecht vertellen hoe zij met elkaar ‘Gemengd Wonen’ in Utrecht en regio van de grond gekregen hebben. Bij gemengd wonen kijken bewoners naar elkaar om. Daar kiezen ze voor. Hoe doe je dat als er in een wijk soms veel problematiek bij elkaar komt, dat de leefbaarheid onder druk staat? Hoe versterk je samen de gemeenschap, de burenhulp en hoe steun je actieve bewoners die de boel bij elkaar houden?
Esmé Wiegman (Valente) en Erik Dannenberg (Divosa) bespreken wat zij meenemen naar de Actieagenda Wonen: de agenda van 34 organisaties die werken aan prettig en veilig wonen in de wijk, waar deze webinarreeks bij hoort.
In de chat kun je meepraten en vragen stellen tijdens het webinar.

Over Majella wonen

Majella Wonen was in 2016 het eerste gemengdwonenproject, in Utrecht, dat sindsdien op meerdere plekken in Nederland succesvol is nagevolgd. Het wooncomplex biedt huisvesting aan mensen op de wachtlijst van woningcorporaties en mensen uit de maatschappelijke opvang.

In een prettige wijk wonen zij samen met reguliere huurders en leveren een actieve bijdrage aan hun woonomgeving. Het doel is een leefbare, prettige wijk met sterke sociale cohesie en bewoners die, in meer of mindere mate, zelfredzaam zijn.

Actieagenda wonen: vierdelige webinarreeks

Divosa en Valente organiseren dit webinar in het kader van het digitale magazine ’Zo doen we dat’, dat op 9 februari verscheen. Actiz, Aedes, Sociaal Werk Nederland, Woonbond, Valente, Divosa, VNG, G40, de Nederlandse ggz en MIND vonden samen met Platform31 inspirerende voorbeelden van succesvolle samenwerking in de wijk om weer een goed ‘thuis’ voor alle bewoners te creëren.

Majella Wonen is één van de twaalf praktijkvoorbeelden die in het magazine aan bod komen. De coalitie organiseert bij het digitale magazine vier webinars in 2022.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt de samenwerking.

Het webinar wordt 22 maart uitgezonden vanuit Place2BU.

Aanmelden

Meld je aan voor het webinar via Divosa (daar moet je eerst een account aanmaken, dat is zo geregeld).

Meer informatie:

  • [Website] Leefbare en vitale wijken (woningmarktbeleid.nl)
  • [Videoverslag] Bekijk hier het eerste webinar (‘Aan de slag met leefbare en vitale wijken’, Oss, 9 februari 2022) integraal terug