Spring naar content

Webinar Inzet van ervaringsdeskundige ex-plegers: wat werkt?

online | 15:00 - 17:00

Om geweld in afhankelijkheidsrelaties duurzaam te stoppen, werkt de vrouwenopvang met ketenpartners aan het versterken van de integrale systeemgerichte aanpak. Daarbij is de rol van de pleger van het geweld cruciaal. Op verschillende plekken is gestart met de inzet van ervaringsdeskundige (ex-) plegers (Mannen tegen agressie,  Bergen op Zoom, Cirkel is Rond, West- Brabant, Ervaring in Huis, Rotterdam, PION, Utrecht, Agressie en daarna, Vlaardingen). Hoe werkt dit in de praktijk? Dat wordt momenteel op initiatief van Moviera i.s.m. de Universiteit van Tilburg onderzocht. Op 27 september kun je kennisnemen van de resultaten van dit onderzoek tjdens het webinar: ‘Inzet van ervaringsdeskundige ex-plegers: wat werkt? Werkzame elementen en randvoorwaarden voor effectieve inzet ervaringsdeskundige ex-plegers van huiselijk geweld.’  

Dit webinar is bedoeld voor professionals en gemeenteambtenaren betrokken bij de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie in de link; aanmelding via Moviera.