Spring naar content

Webinar: Verslaving en psychische problematiek

online | 12:00 - 13:00

Kennis en praktijkervaring van patiënten en professionals in drie interactieve webinars

Tijdens interactieve webinars wisselen patiënten en professionals uit de ggz en verslavingszorg, kennis en praktijkervaring uit. Hoe herken je bepaalde problematiek? Wanneer bied je zelf een behandeling aan, wanneer verwijs je door en waarom? Hoe werk je samen met andere professionals? Het eerste webinar is een algemene introductie over verslaving en daarmee samenhangende psychische problematiek. In de twee opvolgende webinars gaat het over verslaving in combinatie met specifieke psychische aandoeningen.

Meer informatie over deze webinarserie

Webinar 1: Verslaving en psychische problematiek
29 februari van 12.00 -13.00 uur

Hoogleraar Verslavingszorg Arnt Schellekens (Radboud UMC) en een ervaringsdeskundige spreken onder andere over comorbiditeit en verslaving, hoe werkt dat neurobiologisch en hoe pak je het aan in de praktijk? Onder leiding van gespreksleider Attie van der Meulen (beleidsadviseur Verslavingskunde Nederland) delen zij kennis en ervaring, en beantwoorden vragen van kijkers.

Arnt Schellekens: “Ik kom nog veel te vaak patiënten met verslaving en comorbide psychische klachten tegen die tussen wal en schip vallen. Te veel psychiatrie voor de verslavingszorg, te veel verslaving voor de psychiatrie en de patiënt krijgt niet de hulp die nodig is.

Aanmelden

Webinar 2: Verslaving en trauma
4 april van 12.00 – 13.00 uur

Meer informatie over dit webinar volgt later.

 Webinar 3: Verslaving en (disfunctionele) persoonlijkheidskenmerken
16 mei van 12.00 – 13.00 uur

Meer informatie over dit webinar volgt later.