Spring naar content

Week van de Medezeggenschap

online | 05 oktober t/m 09 oktober | hele dag

De nieuwe medezeggenschapswet – de Wmcz 2018 – is sinds 1 juli van kracht. Met de komst van deze wet worden de inspraak en medezeggenschap van de mensen die zorg krijgen verder versterkt. Om dit te vieren en om een extra impuls te geven aan de kracht van cliëntenraden, organiseert LOC Waardevolle zorg de allereerste Week van de Medezeggenschap. Online, voor iedereen die betrokken is bij de medezeggenschap. Je bent van harte uitgenodigd!

Waardevolle medezeggenschap

Al sinds jaar en dag laten cliëntenraadsleden LOC weten dat zij cliëntenraadswerk willen doen omdat ze iets voor een ander willen betekenen. Tegelijkertijd horen we dat zij binnen de kortste keren belanden in situaties waar dagelijkse beslommeringen, regels en financiën de boventoon voeren. De kern van hun betrokkenheid raakt al snel buiten beeld. En dat terwijl juist cliëntenraadsleden het menselijke aspect goed in kunnen brengen. Door steeds opnieuw te leren kijken naar wat mensen belangrijk vinden, naar wat voor hen waardevol is in het leven, brengen cliëntenraadsleden gesprekken op gang die maken dat dingen anders georganiseerd (kunnen) worden. LOC merkt dat managers, beleidsmakers en bestuurders hierdoor geïnspireerd raken en zich ondersteund voelen in hun werk.

Dit is de Week van de Medezeggenschap

De Week van de Medezeggenschap is een 5-daags online evenement speciaal voor en met iedereen die zich (verder) wil bekwamen of verdiepen in de medezeggenschap. Het gaat bijvoorbeeld over hoe je ‘bijdragen aan Waardevolle zorg’ het uitgangspunt kunt laten zijn van activiteiten van de raad, of over wat de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) betekent voor je werk. In ieder geval gaan de activiteiten in de Week in op allerlei concrete onderwerpen uit de praktijk. Verwacht een mix van praktische workshops, inspirerende sprekers, waardevolle discussies, netwerkmogelijkheden en interessante interviews.

Aanmelden en meer informatie

Op www.weekvdmedezeggenschap.nl vind je het complete programma van de Week van de Medezeggenschap en kun je je inschrijven voor de specifieke activiteiten. Cliëntenraden die lid zijn van LOC kunnen kosteloos deelnemen aan alle activiteiten. Andere geïnteresseerden betalen € 25,- per sessie. Voor € 75,- kun je meedoen met alle sessies van de week.