Spring naar content

(Weer) Thuis in de Wijk

De Rijtuigenloods, Amersfoort | hele dag

Op 29 januari 2020 is het congres Thuis in de wijk, dé plek waar actieve burgers, gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, architecten en ontwikkelaars elkaar ontmoeten en kennis en slimme oplossingen uitwisselen over de woon-zorgopgave van vandaag en morgen. Het congres vindt plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Woonwensen en woonvormen

Het congres Thuis in de wijk staat voor ontmoeten, inspireren, ideeën opdoen, netwerken, leren van goede voorbeelden én zelf aan de slag gaan. Tijdens het congres krijgt u presentaties van gerealiseerde of nieuwe woon(zorg)projecten, hoort u ervaringen van bewoners, spreekt u initiatiefnemers met ideeën voor nieuwe woonvormen en leert u van de ervaringen van collega-projectleiders.

Vanuit het Programma Weer Thuis worden twee workshops verzorgd.

Kennis, discussie en projecten

Marjan Berk start het programma met een humoristische kijk op het wonen in het Occohofje Amsterdam: een duurzame woonvorm voor alleenstaande vrouwen. Vervolgens geven de minister van VWS, Hugo de Jonge, en de Bouwmeesters van Nederland en Vlaanderen, Floris Alkemade en Leo van Broeck In het plenaire programma hun visie op de bouwopgave voor kwetsbare mensen en het realiseren van zorgzame buurten. Kenniscolleges bieden verdieping over financiering van nieuwe woon(zorg)vormen en instrumenten om de opgave in kaart te brengen en samenwerking te organiseren. De Taskforce Wonen en Zorg gaat in op de urgentie van de opgave en lanceert haar plannen tijdens een talkshow onder leiding van dagvoorzitter Clairy Polak. Tal van innovatieve woon(zorg)projecten  presenteren zich en maken u deelgenoot van hun ervaringen en tips voor versnelling. 

Thuis in de wijk is een initiatief van de ministeries van VWS en BZK, VNG, Aedes en ActiZ.

Meld u op www.thuisindewijk.nu aan voor deze inspirerende dag én attendeer uw collega