Spring naar content

Workshopreeks: jongerenparticipatie in de opvang 12, 26 en 28 januari

online | 12 januari t/m 28 januari | 13:00 - 15:00

Kinderen en jongeren weten als geen ander wat ze nodig hebben, ook als het gaat om hun eigen ontwikkeling of uitdaging. Veelal wordt gesproken óver jongeren en niet mét jongeren of worden ze pas in een laat stadium betrokken om feedback te geven op iets wat al bedacht of ontwikkeld is. Maar wat nou als we het omdraaien: als we jongeren actief vragen waar ze behoefte aan hebben en ze actief betrekken door mee te laten denken over oplossingen?

Stichting Kinderpostzegels en Jongeren voor een Veilige Toekomst organiseren twee workshops over het thema participatie van kinderen en jongeren in de opvang. De sessie bestaat uit 2 elkaar opvolgende workshops van elk 1,5 uur, met de mogelijkheid tot een half uur napraten. De workshopreeks vindt plaats in januari 2021.

Voor wie?
De workshops zijn gericht op medewerkers in de opvang, maar workshop 1 is zeker ook interessant voor bestuurders.

Wanneer?
dinsdag 12 januari: 13.00 – 15.00
dinsdag 26 januari: 10.00 – 12.00
donderdag 28 januari: 13.00 – 15.00

Doel van de workshops
De lokale opvang inspireren en ondersteunen in het opzetten van jongerenparticipatie op locatie.

Aanmelden kan hier.

Workshop 1: de theorie achter participatie van jongeren in de opvang

(maximaal 15 deelnemers)

Theoretisch kader van jongerenparticipatie, tot stand gekomen in samenwerking met jongeren uit de opvang. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen:

  • Wat is de invloed van participatie op zowel activiteiten als het begeleidingstraject van jongeren op hun ontwikkeling en welzijn?
  • Welke vormen van participatie zijn er, welke kies je wanneer en waarom?
  • Implementatie op uw locatie
  • Tijdens de workshop maken we de verbinding met de algemene theorie en de mogelijkheden binnen jouw organisatie.

Workshop 2: participatie van jongeren in de (lokale) praktijk

(maximaal 8 deelnemers)

De tweede workshop zal zich meer toespitsen op de (lokale) praktijk. Deze workshop wordt samen met een jongere gegeven. Onderwerpen die aan bod komen:

  • Hoe vertaalt de theorie zich naar de praktijk?
  • Hoe is participatie van jongeren vormgegeven bij u in de opvang?
  • Welke verbeterpunten zien jongeren?
  • Hoe heeft (het ontbreken van) de mogelijkheid tot participatie invloed gehad op hun huidige situatie?

Je kunt een concrete situatie of vraag inbrengen en er wordt actief meegedacht over een passende aanpak.

Aanmelden kan hier.

Vragen?
Neem contact op met Maria Verkade, begeleider Jongerenpanel Veilige Toekomst.