Spring naar content
Maatwerk is vaak duur of niet mogelijk binnen de wet – maar is dat wel zo? Vaak zit er achter...
De zorg voor kwetsbare mensen kan het beste worden georganiseerd op wijkniveau. Een goede combinatie van woon- en zorgvoorzieningen in...
Tijdens de verkiezingscampagne zette Valente in op vijf thema’s. Thema’s waar wij en onze leden dagelijks aan werken én waar...
Bestaanszekerheid & toegang tot het systeem Toegang tot zorg, een integrale aanpak en een systeem dat wel of niet werkt....
Voor mensen met meer dan één probleem, en meer dan één vraag om zorg en ondersteuning, is het vaak lastig...
VWS exposeert negen portretten van mensen die in de afgelopen jaren cliënt waren bij een van onze leden. Gisteren werd...
Naar aanleiding van gesprekken met het ministerie van VWS, Valente en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben Janine Janssen en...
De zorgbranches stuurden op 25 mei 2023 een noodkreet naar de Tweede kamer, vastgelegd in het manifest 'Opgave zorgvastgoed haalbaar...
Er hoeft soms maar weinig te gebeuren om dakloos te worden. Je verdwijnt eenvoudig uit zicht en het kost soms...
Eerder deze week werd duidelijk dat de invoering van het woonplaatsbeginsel beschermd wonen wordt uitgesteld. We zijn blij dat de...